Pentru Produse Permanent Performante

 

Comunicate de presă

Sisteme de audit energetic pentru IMM –uri din industrie, prin proiectul internaþional” PINE” - Programul IEE - 2011 al Comisiei Eu

01-Mar-2014

SC IPA SA - Institutul de Cercetãri ºi Proiectãri pentru Automatizãri, impreunã cu APMCR - Asociaþia Producãtorilor pentru Materiale de Construcþii din Romania , sunt angrenate ca parteneri din Romania in cadrul proiectului internaþional “ Promovarea Eficienþei Energetice in Sectorul Industrial – PINE” – proiect ce are ca scop principal sprijinirea IMM-urilor din sectorul industrial prelucrãtor in efectuarea unor audituri energetice gratuite, in limita bugetului alocat de Comisia Europeanã pentru acest tip de acþiuni din cadrul proiectului.

Printre evenimentele avute în vedere, se numară: 

In data de 10.04.2014, începând cu ora 13.30, Masa rotundă Competitivitatea produselor pentru constructii. 
In cadrul evenimentului vor fi luate în dezbatere subiecte legate de Strategia Națională pentru Competitivitate 
2014-2020; Strategia de cercetare și inovare 2014-2020 și Planul Național de CDI 2014-2020, din perspectiva
industriilor de materiale de construcții si a construcțiilor. Sunt așteptați să participe principalii stakeholderi: 
autorități, reprezentanți ai producătorilor de materiale pentru construcții, ai mediul universitar, ai institutelor 
de cercetare. 
Pentru relații suplimentare: Domnul Ioan Brezeanu, telefon: 021.321.12.36 sau email office@apmcr.org . 

în data de 11.04.2014, începand cu ora 10.00, Masa rotundă Exportul de produse pentru construcții- 
componentă a unei economii sustenabile 
Evenimentul va reprezenta cadrul pentru un schimb de opinii între principalii stakeholderi: reprezentanți ai 
Ministerului Economiei- Direcția de Dezvoltare prin Export, reprezentanți ai Consiliului de Export, ai Asociației 
Române a Exportatorilor, ai firmelor organizatoare ale celor mai importante târguri internaționale de profil din 
Europa și reprezentanții producătorilor de materiale pentru construcții din România interesați de export, pe 
subiecte de interes comun care vizează: Strategia Națională de Export 2014-2020, obiective și direcții de 
acțiune; Programul de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat prin HG 
663/16.02.2002, pentru anul 2015; Principalele oportunități de sprijinire a exportatorilor români; Prezentarea 
principalelor târguri de materiale de construcții și tehnologii din Europa, ce se vor organiza pe parcursul anului
2015. 
Pentru relații suplimentare: Paula Brândușe, telefon: 0723.768.656 sau email office@apmcr.org . 

în data de 11.04.2014, începând cu ora 14.00, Workshop-ul Sustenabilitatea produselor pentru construcții. De 
la materii prime la orașe inteligente. 
Subiectele legate de sustenabilitate abordate vor fi prezentate și moderate de domnul CHRIS HAMANS, fost 
coordonator al grupului de lucru privind sustenabilitatea produselor de construcții din cadrul CEPMC (Consiliul 
European al Producătorilor de Materiale pentru Construcții) și actualmente președinte al ESC-European 
Sustainabilty Consulting, companie specializată în consultanță și consiliere privind sustenabilitatea 
produselor de construcții, evaluarea durabilității clădirilor, interpretarea legislației europene și a aspectelor 
legate de standardizarea europeană (CEN). 
La acest eveniment sunt așteptați să participe producători de materiale de construcții, constructori, arhitecți, 
reprezentanți ai autorităților centrale, reprezentanți ai autorități locale, precum și reprezentanți ai 
învățământului de specialitate în domeniu. 
Pentru relații suplimentare: Monica Știrbei, telefon: 0766.560.714, email: office@apmcr.org . 
Ultima manifestare din program, din data de 12.04, de la ora 10.00, se intitulează ZIUA CULORII și este o 
manifestare tradițională dedicată viitorilor utilizatori ai produselor de construcții. 

“Organizăm aceste manifestări atât pentru conștientizarea publicului, cât și a celor din domeniu, pentru a fi 
pregătiți în ceea ce privește noile abordări sustenabile ce se aplică și se vor aplica în cadrul UE, în prima etapa 
prin programul <20-20-20>, cât și a perspectivelor sustenabilității în 2030”, ne-a declarat domnul Claudiu 
Gerorgescu, președintele APMCR. 

Detalii privind aceste manifestări puteți regăsi pe site-ul APMCR- www.apmcr.org . 


*** APMCR este o asociaţie profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor 
de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii 
producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi 
profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 
430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei. Mai multe detalii despre 
activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org . 

Calendar
Mesajul a fost trimis. Mulţumesc!
Vreau să primesc
newsletter APMCR