Standarde orizontale de încercări

(pentru determinari privind: comportarea la foc, rezistența la focperformanța la foc exterior, performanța acustică, emisiile de substanțe periculoase)

.TS 1187 .EN ISO 1182 .EN 1365-3 .EN 1365-4   .EN 1366-7  
.EN 1634-1   .EN 1634-3   .EN ISO 1716   .EN ISO 9239-1   .EN ISO 11925-2  
.ENV 13381-5 .EN 13381-6   .ENV 13381-7   .EN 13381-8   .EN 13823  
.EN 13381-1   .EN 13381-4   .EN 1364-1   .EN 1364-2   .EN 1364-3  
.EN 1364-4   .EN 1365-2   .EN 1366-1   .EN 1366-10   .EN 1366-2  
.EN 1366-3   .EN 1366-4   .EN 1366-5   .EN 1366-6   .EN 1366-8  
.EN 1366-9   .EN 14135   .EN 1634-2   .EN ISO 10140-1   .EN ISO 10140-3  
.EN ISO 354   .ENV 13381-2   .ENV 13381-3