Pentru Produse Permanent Performante

 

Permat

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România, în parteneriat cu Cobaty România, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi Siveco România au implementat în perioada februarie 2011- ianuarie 2014 proiectul „Formarea profesională şi creşterea adaptabilităţii angajaţilor şi întreprinzătorilor din sectorul producţiei de materiale pentru construcţii prin promovarea utilizării noilor tehnologii”.

Proiectul, derulat pe o perioadă de 3 ani, finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, s-a înscris în Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Managerii şi angajaţii din sectorul construcţiilor și materialelor pentru construcţii au beneficiat prin intermediul proiectului, de un set de cursuri de formare profesională, după cum urmează:

 • Sisteme informatice de management, acreditat ANC conform COR 133005;
 • Management strategic, acreditat ANC conform COR 112029
 • Managementul proiectelor, acreditat ANC conform COR 242101
 • Managementul inovării, acreditat ANC conform COR 242106
 • Management logistic, acreditat ANC conform COR 112029
 • Mentenanţa utilajelor din industria materialelor pentru construcţii, acreditat ANC conform COR 311535
 • Sistemul de calitate pentru produsele de construcţii, acreditat ANC conform COR 214129
 • Cerinţe esenţiale ale produselor pentru construcţii reflectate în standardele Europene, acreditat ANC conform COR 242219
 • Produsele de construcţii ecologice, acreditat ANC conform COR 214946
 • Cerinţe pentru clădirile eficiente energetic conform legislaţiei Europene, acreditat ANC conform COR 214138
 • Anveloparea clădirilor de locuit, acreditat ANC conform COR 712405
 • Materiale pentru restaurarea monumentelor istorice, acreditat ANC conform COR 441507

Pe lângă unul dintre aceste cursuri, angajaţii din domeniul construcţiilor şi materialelor pentru construcţii au putut urma şi un curs opţional de Iniţiere şi utilizare IT (de asemenea acreditat ANC).

Cursurile cu o durată de 30 de ore de instruire practică şi teoretică, s-au desfăşurat în Bucureşti, dar şi în centrele de formare profesională din Iaşi, Cluj, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Sighişoara şi Timişoara.
Au participat la cursurile din cadrul proiectului 1338 de angajați și persoane fizice autorizate care lucrează în domeniul construcțiilor și materialelor pentru construții.

Informații suplimentare privind proiectul sunt disponibile la adresa www.permat.ro.

eubuild

Proiectul "Awareness Raising about Potential impact of the EU Accession and Cooperation in the Building Materials Sector" în cadrul căruia Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România a fost partner, a fost finanțat de Comisia Europeană prin programul "Business Support Program for Bulgaria, România, Croatia and Turkey".

Proiectul a avut două obiective principale:

 • să contribuie la familiarizarea producătorilor din țările participante cu acquis-ul comunitar și standardele europene din sectorul produselor pentru construcții prin intermediul unor workshop-uri și training-uri realizate cu ajutorul organizațiilor reprezentative din România, Bulgaria și Turcia.
 • de a intări capacitatea organizatorică și vizibilitatea organizațiilor reprezentative din sectorul materialelor pentru construcții în raport cu alte organizațiile cât și cu autoritǎțile statului.

Coordonatorul proiectului a fost Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din Turcia – IMSAD.

Mai multe informații despre proiect se găsesc pe site-ul www.eubuild.com

Mesajul a fost trimis. Mulţumesc!
Vreau să primesc
newsletter APMCR